Tekirdağ Doğalgaz Mühendislik Bilgi Paylaşım Portalı ..::Hazırlayan: Mak.Müh. Hüseyin ÖNÖZ ::..
 
Anasayfa  Tekirdağ  Trakyagaz Isıtma Sistemleri Mekanik Sistemler  Havalandırma Sistemleri  İletişim-Hakkımda  Forum
Doğalgaz Bilgileri
Trakya Gaz
Abonelik  
Doğalgaza Geçiş
Merkezi Sistemi
Bireysel Sistem
Sık Sorulan Sorular   
Faydalı Bilgiler


Tekirdağ'da Kullanılacak
Doğalgaz Cihazları
Kalorifer Kazanı
Doğalgaz Brülörlü
Kombi
Kat Kaloriferi
Doğalgaz Sobası
Doğalgaz Şofbeni
Doğalgaz Şöminesi
Fırın ve Ocak
Doğalgaz Son Teknolojisi

Faydalı Linkler
Trakya Gaz
Ceylanın Rüyası Çorlu Kreş ve Gündüz Bakımevi
Doğalgazın Emniyeti
DoğalGaz Tarifeleri
Doğal Gaz Piyasası Yönetmelikleri
Trakya Gaz'da Proje Aşaması
2007 Uluslararası Doğalgaz Kongresi
Doğalgaz Piyasası Kurul Kararları
Hangi Kombi Tercihiniz?
Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu
Tekirdağ Valiliği
Tekirdağ Belediyesi
Makina Mühendisleri Odası


Www.TekirdagDogalgaz.Com Mak.Müh.Hüseyin ÖNÖZ

Tekirdağ Doğalgaz Abonelik Rehberi

  

TEKİRDAĞ DOĞALGAZ ABONELİK REHBERİ

 GAZDAŞ GAZDAŞ Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’ye ABONE olma Şartları

 

Abonelik işlemleriniz için Tekirdağ'da bulunan  GAZDAŞ Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin hizmet noktalarında bulunan MÜŞTERİ HİZMETLERİ BİRİMLERİNE Dilekçe ile müracaat ediniz.

 

Not : Dilekçe Örneğini en yakın GAZDAŞ Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.‘nin Müşteri Hizmetleri Birimlerinden Temin ediniz.

1. ADIM (ABONELİK KAYIT İŞLEMLERİ)

 ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ VE NE YAPILMALI ? 

A ) ABONELİK BAĞLANTI SÖZLEŞMESİ İÇİN HAZIRLANACAK BELGE VE EVRAKLAR 

Apartmanda ; 

1)    Bireysel Bağlantı için; 

a)Başvuru Dilekçesi,

b)Binada tercih edilen ısınma şeklinin  ”BİREYSEL”  olacağı ve Doğal Gaz bağlantısı ile ilgili, Kat Malikleri Kurulunca alınan Kararın kayıtlı olduğu Noter Onaylı (Kat Malikleri Kanunu’nun 32. Maddesi’ne göre) Karar Defterinin Fotokopisi ve Aslı,

c)Daire sahibinin Nüfus cüzdanı fotokopisi, (T.C. Kimlik numarası ile)

d)Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda, Nüfus Cüzdanı ve Noter Onaylı Vekaletname,

e)Bina Ruhsatı Fotokopisi,

f)Tapu Kaydı,

g)DASK Poliçe Fotokopisi, (Zorunlu Deprem Sigortası),

 2)    Merkezi Bağlantı için; 

a)Sözleşmeyi Apartman Yöneticisi yapar, (Yönetici Seçimine ilişkin Karar) ;

 Yönetici dışında aynı binada oturan kişi tarafından Sözleşme yapılması halinde, yetkili kılındığına dair Apartman Kararı,

      Bina dışından, üçüncü şahıs tarafından Sözleşme yapılması halinde Noterden Vekaletname,

 b)Binada tercih edilen ısınma şeklinin  “MERKEZİ” olacağı ve Doğal Gaz bağlantısı ile ilgili, Kat Malikleri Kurulunca alınan Kararın kayıtlı olduğu Noter Onaylı (Kat Malikleri Kanunu’nun 32. Maddesi’ne göre) Karar Defterinin Fotokopisi ve Aslı.

c)Sözleşme yapan kişinin kimlik fotokopisi, (T.C. kimlik no.’su ile)

d)Apartman Yönetim Kaşesi,

e)Bina Ruhsatı Fotokopisi,

f)Tapu Kaydı,

g)DASK Poliçe Fotokopileri, (Dairelere ait Zorunlu Deprem Sigortaları), 

3)    Ticari aboneliklerde yukarıda yer alan evraklara ilave olarak;  

h)Vergi levhası,

i)Ticaret Sicil Kaydı,  

4)    Ticari müşterinin ŞİRKET olması halinde yukarıda yer alan evraklara ilave olarak ;  

j)Şirket Kaşesi,

k)İmza Sirküleri,

l)Ticari Faaliyet Belgesi, 

NOT: Merkezi sistem abonelikleri Kat Malikleri Kurulu adına Apartman Yöneticisi tarafından yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın % 100 abone olma zorunluluğu vardır.  

B) ABONE BAĞLANTI BEDELİ

Abone Bağlantı Bedeli, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Doğal Gaz Piyasası mevzuatları ve yönetmelikleri çerçevesinde belirlenen, bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere tahsil edilen bedeldir. 

Konut ve ısınma amaçlı yerlerde;

1) İlk 200 m² (1 BBS) için Abone Bağlantı Bedeli 280 TL + KDV alınacak.

2)201 m² ve üzeri alanlarda her bir 100 m² (1 BBS olmak üzere) için Abone Bağlantı Bedeli 234 TL + KDV alınacak. 

Uygulama aşağıdaki şekildedir ;

    0 - 200 m² arası  =     280 TL + KDV

201 - 300 m² arası  =  514 TL + KDV

301 - 400 m² arası  =  748 TL + KDV

401 - 500 m² arası  =  982 TL + KDV

501 - 600 m² arası  =  1.216 TL + KDV

.

şeklinde devam eder. 

NOT: Abone bağlantı bedeli, Abone olunan gündeki  T.C. Merkez Bankası döviz alış kuruna göre  hesaplanmaktadır.  

2. ADIM (İÇ TESİSAT VE PROJE) 

Artık ABONE’lik başvurunuz yapılmıştır. Şimdi GAZDAŞ Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından yetkilendirilmiş Sertifika Sahibi Firma ile sözleşme yaparak, Konut’a ait ; 

1)Tesisat Projesi hazırlanacak,

2)Proje, GAZDAŞ Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’ye onaylatılacak.

DİKKAT!
Sertifika Sahibi  ile anlaşma yapmadan önce, binanızın önüne GAZDAŞ Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından servis kutusu konulmasını bekleyin.

Tesisat konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar
1)Anlaşmakta olduğunuz Tesisatçı Firmanın, GAZDAŞ Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'den aldığı Sertifikası var mı ?      (Sertifikasına mutlaka bakın. )
2)Sertifikası olmayan Tesisatçı firmalara iş yaptırmayın.
3)Kolon hattınızı ( bina hattı ) ve İç Tesisatınızı yaptıracağınız firma ile mutlaka yazılı bir sözleşme yapın. Bu sözleşme  hem sizin hem de Sertifikalı Tesisatçı Firmanın sorumluluklarını belirleyecektir.
4)Sözleşmede doğal gaz dönüşümü için kullanılacak malzemenin cinsini, kalitesini, kombinin markasını, diğer isteklerinizle birlikte ödeme şeklinizi maddeler halinde yazın.

5)Ayrıca " her iki tarafın olası bir anlaşmazlığı halinde (bağlı bulunduğunuz İl veya Bölge)........... Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir" maddesini sözleşmenize ekleyin.
6)Sertifikalı Tesisatçı Firma ile yaptığınız sözleşmeden GAZDAŞ Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. sorumlu değildir. Bu
nedenle  EPDK mevzuatı gereği zorunlu olan İç Tesisatınızın  sigortasını yaptırınız.

7)Sertifikalı Tesisatçı Firma tarafından tesisatınızın yapılması esnasında sözleşmenize uygun olmayan bir durumla  karşılaştığınızda, GAZDAŞ Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’den bilgi alabilirsiniz. 

2A. ADIM  (PROJE ONAYI VE İÇ TESİSATIN TAMAMLANMASI) 

 Sertifikalı Tesisatçı Firma, İç Tesisat Projenizin GAZDAŞ Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'den onaylandığını  bildirecek, Onaylı Projenin bir nüshasını size verecek ve akabinde İç Tesisatınızı yapacak. İç Tesisatın tamamlanmasını müteakip Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi adımına geçilecek. 

3. ADIM (DOĞAL GAZ KULLANIM SÖZLEŞMESİ) 

İç Tesisat İşlemleri’nin tamamlanmasının ardından  Doğal Gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileri, GAZDAŞ Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım  A.Ş.’ye başvurarak Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi yapacaktır. Sözleşmede geçen Güvence Bedeli, kullanım amacına göre Doğal Gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileri tarafından ödenecektir. 

Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi İçin Gereken Evraklar 

1 ) Bireysel kullanım için; 

a)Kiracı ise kira kontratı fotokopisi veya İkametgah Belgesi,

b)Sözleşme yapan kişinin kimlik fotokopisi, (T.C. kimlik no.’su ile),

c)Vergi Kimlik Numarası,

d)Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda Noter Onaylı Vekaletname,

e)Güvence Bedeli.  

2 ) Merkezi Kullanım için;
a) Sözleşmeyi Apartman Yöneticisi yapar.

 Yönetici dışında aynı binada oturan kişi tarafından Sözleşme yapılması halinde, yetkili kılındığına dair apartman Kararı,

 Bina dışından, üçüncü şahıs tarafından Sözleşme yapılması halinde Noterden Vekaletname, 

b)Sözleşme yapan kişinin kimlik fotokopisi, (T.C. kimlik no.’su ile),

c)Vergi Kimlik Numarası,
d)Apartman Karar Defteri Noter Onaylı (Kat Malikleri Kanunu’nun 32. Maddesi’ne göre), Apartman Yönetim Kaşesi,

e)Güvence Bedeli.  

3 ) Ticari kuruluşlar için gerekli evraklar;

a)Vergi levhası,

b)Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin ilgili sayfası veya Ticaret Sicil Kaydı,

c)Ticari Faaliyet Belgesi,

d)İmza sirküleri,  Kaşe,

e)Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda Noter Onaylı vekaletname,

f)Güvence Bedeli. 

Önemli ;  Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesini, doğal gazı kullanacak olan kişi yapmalıdır. (Mal sahibi veya Kiracı ).Bina, merkezi sistem ile ısınıyor ise Sözleşmeyi apartman yönetimi adına Bina Yöneticisi yapar. 

Güvence Bedeli Nedir?

Güvence Bedeli; GAZDAŞ Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin Doğal Gazı kullanacak Abone’ye tahakkuk ettirdiği veya ettireceği  alacaklarını garanti altına almak amacıyla ön ödemeli sayaç haricinde, mekanik sayacı olan Abonelerden ’’Sözleşme Süresince Sadece bir defaya mahsus alınan ve Sözleşmenin iptali halinde DİE’nin aylık TÜFE oranına göre güncelleştirilerek iade edilmek üzere ’’ tahsil ettiği bedeldir. Bu bedel, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yıllık belirlenir. 

            2011 Yılı Birim fiyatları

KULLANIM AMACI

BEDELİ

Kombi

250 TL

Soba

250 TL

Merkezi Sistem

250 TL x BBS

Ocak ve/veya Şofben

61 TL

Kombi + Ocak

311 TL

Soba + Ocak ve/veya Şofben

311 TL

 4. ADIM (UYGUNLUK BELGESİ VE DOĞAL GAZ AÇMA) 

Uygunluk Belgesi Verme :

 Doğal Gaz Kullanım Sözleşmenizi yaptıktan sonra Sertifikalı Tesisatçı Firmanız, GAZDAŞ Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'den doğal gaz açılışı için randevu alır. 

 Randevu günü GAZDAŞ Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin Yetkili Mühendisi ile Gaz Açma Elemanı ve Sertifikalı Tesisatçı Firmanın Yetkili Mühendisi, Binanıza gelerek, iç tesisatınızın GAZDAŞ Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin teknik şartnamelerine uygunluğunu kontrol edecekler. 

 Tesisatınızın GAZDAŞ Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin Teknik Şartnamesi'ne uygun olması durumunda, Doğal Gaz Uygunluk Belgesi verilir ( bir nüshası sizde kalır ). 

Eğer uygun olmaması durumunda kesinlikle doğal gaz açma işlemine geçilmez. 

 GAZDAŞ Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından “DOĞAL GAZ UYGUNLUK BELGESİ” verilmeden hiçbir şekilde Doğal Gaz arzına başlanmaz. 

Gaz Açma : 

v  Uygunluk sonrası tesisatınızda Test ve Devreye Alma İşlemine geçilir. Test olumlu ise tesisata doğal gaz verilmeye başlanır. Bu aşamada TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahip Yetkili servisleri tarafından cihazınız devreye alınacaktır. 

v  Cihazlar çalışır vaziyette ise Test ve Devreye alma tutanakları hazırlanarak Sertifikalı Firma, Doğal Gaz Dağıtım Şirketi ve Abone tarafından  imzalanarak  1 nüshası dağıtım şirketine, 1 nüshası sertifikalı firmaya ve 1 nüshası da aboneye verilecektir. 

ÖNEMLİ 

Tesisatınıza doğal gaz verildikten sonra ihtiyaç duyduğunuz muhtemel bir tadilat durumunda mutlaka GAZDAŞ Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş’ye haber vermelisiniz. Doğal Gazlı hatlarda ilk müdahele yetkisi GAZDAŞ Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’ye aittir.

 

Reklam
"YENİ" REKLAM VERMEK İÇİN

 Ayterm - Isısan Buderus

NTVMSNBC Haber


İstatistiklerimiz
Saat :
Aktif Kulanıcı : 1
Dün Giris : 146
Bugün Giris : 53
Toplam Giris : 1654356
FoXXLy Copyright Her hakkı saklıdır. © 2005 - 2007 TheTurkler.com Site Sahibi :Mak.Müh Hüseyin ÖNÖZ Her hakkı saklıdır. © 2007