Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Abonelik Rehberi
 Tekirdağ Doğal Gaz Mühendislik Bilgi Platformu | Tekirdağ'da Doğalgaza Geçiş Nasıl Olacak | Abonelik Rehberi
Mesaj icon Konu: TRAKYAGAZDA PROJE AŞAMALARI Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
nilaysuner
Moderatör
Moderatör


Kayıt Tarihi: 09-Nisan-2007
Konum: Kırklareli
Gönderilenler: 15

Alıntı nilaysuner Cevaplabullet Konu: TRAKYAGAZDA PROJE AŞAMALARI
    Gönderim Zamanı: 10-Nisan-2007 Saat 12:25
 

İç Tesisat Yapım / Dönüşüm Esasları

 

Amaç: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/02/2006 tarihli toplantısında; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4. maddesinin (g) fıkrasının sekizinci bendinin (4) numaralı alt bendi,  Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 37.maddesi, Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11. maddesinin (k) ve (m) fıkraları uyarınca, doğal gaz iç tesisat onayı ve işletmeye alınması konusunda sertifika sahibi ile dağıtım şirketlerinin takip edeceği usul ve esaslar (EPDK’nın  652 ve 680 nolu Kurul Kararları) ile Proje dosyasının hazırlanmasındaki esasların belirlenmesidir.

1.    3 adet Proje (1 adet müşteri, 1 adet sertifikalı firma ve 1 adet gaz dağıtım şirketi için)

2.    Müşteri ile Firma Arasında Yapılan Sözleşmenin 1 nüshası(Islak İmzalı)(Ek 1)

3.    Cihaz Bildirim Formu (Ek 2)

4.    Proje Başvuru Dilekçesi (Ek 3)

5.    Regülatör Montaj Formu (Ek 4)

6.    Proje Değerlendirme Formu (Ek 5)

7.    Proje Onay Bedeli Makbuzu

8.    Sigorta Poliçesi

 

Sertifika sahibi,iç tesisat ve/veya dönüşüm projesinin dağıtım şirketince onaylanmasından sonra sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini müşteri veya yetkili temsilcisi lehine sigortalatır ve bununla ilgili sigorta poliçesi dağıtım şirketine teslim edilmeden iç tesisatın yapımına başlanmaz.

Sigortanın;  

a) İç tesisatın yapımı/dönüşümü işinin sözleşme süresi içinde yürütülmesi sırasında sigorta ettirenin (sertifika sahibinin) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden dolayı sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları,

b) İç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere bir yıl boyunca yapılan iç tesisat  ile ilgili çıkabilecek tüm sorunları,

c) Sigorta ettirenin sigorta konusu iç tesisat ile ilgili taahhütlerini sözleşme süresi içinde yerine getirmemesi veya herhangi bir nedenle (deprem, heyelan, iç tesisat yapım/dönüşüm faaliyetinden kaynaklanmayan yangın gibi doğal afetler; savaş ve terör gibi sosyal olaylar ve iç tesisat yapım/dönüşüm mahalline erişime izin verilmemesi gibi mücbir sebepler hariç) sözleşme süresi içinde tamamlayamamış olmasından kaynaklanan zararların karşılanmasını,sözleşme bedeline kadar teminat altına alması zorunludur.”

 

8.1. Dağıtım şirketi; yaptırılan iç tesisatı Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 37. maddesine göre, kontrol ve test eder veya ettirir ve uygun bulması halinde onaylar. Uygun bulmaması halinde, tespit edilen hata ve eksiklikler giderildikten sonra kontrol ve testlere ilişkin işlemler yeniden yapılır ve uygun bulunması halinde iç tesisat onaylanır. Üçüncü kontrol ve/veya test esnasında tesisatın halen uygun olmadığı anlaşılırsa, durum tutanak ile tespit edilir ve sigortalının (müşteri veya yetkili temsilcisinin), sigorta şirketine müracaatı üzerine yapılacak işlerin bedeli, sigorta şirketi tarafından sigortalıya ödenir veya tamamlanması gereken işler sigorta şirketi tarafından bir başka sertifikalı firmaya yaptırılır ve kontrol ve/veya test işlemleri tekrar yapılarak tesisat onaylanır.

 

8.2. Sertifika sahibi ile müşteri veya yetkili temsilcisi arasında yapılan sözleşme süresinde iç tesisat yapımına başlanmış ancak sözleşmede belirtilen işin tamamlanma tarihinden itibaren on günlük süre geçmiş olmasına rağmen sigorta poliçesinde belirtilen mücbir sebepler olmaksızın iç tesisat tamamlanamamış ise ya da sözleşme süresi sona erdiği halde iç tesisatın yapımına anılan mücbir sebepler olmaksızın başlanmamış ise sigortalının, sertifika sahibine ödediği ücret makbuzları ile birlikte sigorta şirketine müracaatı üzerine kendisine sigorta şirketi tarafından ödeme yapılır veya iç tesisatın yapımı sigorta şirketi aracılığı ile bir başka sertifikalı firma tarafından gerçekleştirilir ve dağıtım şirketi veya iç tesisatı yapan firma dışında dağıtım şirketi adına çalışan sertifikalı firma tarafından kontrol ve/veya test işlemleri yapılarak tesisat onaylanır.

 

8.3. Herhangi bir sertifika sahibine ait, sözleşme süresi içinde anılan mücbir sebepler olmaksızın iç tesisat yapımı tamamlanmamış üç veya daha fazla müracaat dosyasının tespiti halinde,söz konusu iç tesisatlar tamamlanarak onaylanana kadar sertifika sahibi,müşterilerle yeni sözleşme imzalayamaz ve dağıtım şirketine müracaat dosyası sunamaz.

 

8.4. Tadilatı yapılacak doğal gaz iç tesisatları veya  doğal gaza dönüşümü yapılacak iç tesisatlara ilişkin tadilat ve dönüşüm işleri için de 2 nci  hükümleri uygulanır.

 

8.5. Sertifika sahibinin, dağıtım şirketinin izni olmadan gazlı hatlara müdahale etmesi veya iç tesisata müdahale ederek müşterinin kaçak gaz kullanmasını sağlaması halinde, dağıtım şirketi durumu ilgili belgelerle birlikte Kuruma bildirir ve ilgili firmanın iç tesisata ilişkin yeni başvuru dosyalarını kabul edemez.

 

8.6. Sertifika sahibinin; sertifikasız gerçek veya tüzel kişilere iç tesisat proje ve yapım işi yaptırdığının tespit edilmesi halinde, dağıtım şirketi ilgili belgelerle birlikte sertifika sahibi ve sertifikasız gerçek veya tüzel kişileri Kuruma bildirir ve sertifikalı firmanın iç tesisata ilişkin yeni başvuru dosyalarını kabul edemez.

 

8.7. Sertifika sahibinin müşteri veya yetkili temsilcisi ile yaptığı sözleşme şartları gereği; sertifika vize tarihi itibariyle uygun bulunarak onaylanması gereken tamamlanmamış iç tesisatlar mevcut ise, sertifika sahibinin dağıtım şirketi tarafından vize işlemi yapılır, ancak tamamlanması gereken işler onaylanana kadar müşterilerle yeni sözleşme imzalayamaz ve dağıtım şirketine müracaat dosyası sunamaz.Düzenleyen HuseyinONOZ - 16-Nisan-2007 Saat 20:32
IP
HuseyinONOZ
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Gönderilenler: 157

Alıntı HuseyinONOZ Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 26-Aralık-2007 Saat 11:10
Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’ye abone olabilmek için gerekli olan belgeler ve evraklar şunlar;
 
 A ) ABONELİK BAĞLANTI SÖZLEŞMESİ İÇİN HAZIRLANACAK BELGE VE EVRAKLAR Apartmanda ; 1- Bireysel Bağlantı için; Başvuru Dilekçesi, Binada tercih edilen ısınma şeklinin ”BİREYSEL” olacağı ve Doğal Gaz bağlantısı ile ilgili, Kat Malikleri Kurulunca alınan Kararın kayıtlı olduğu Noter Onaylı (Kat Malikleri Kanunu’nun 32. Maddesi’ne göre) Karar Defterinin Fotokopisi ve Aslı, (Merkezi sistemden bireysel sisteme geçmek için
2000m2 üzerindeki binalarda %100 geçiş kararı istenmektedir.)
 
 Daire sahibinin Nüfus cüzdanı fotokopisi, (T.C. Kimlik numarası ile) Sözleşmenin üçüncü şahıslar tarafından yapılması durumunda, Nüfus Cüzdanı ve Noter Onaylı Vekaletname, Bina Ruhsatı Fotokopisi, Tapu Kaydı, DASK Poliçe Fotokopisi, (Zorunlu Deprem Sigortası),
 
 2- Merkezi Bağlantı için; Sözleşmeyi Apartman Yöneticisi yapar, (Yönetici Seçimine ilişkin Karar) ; Yönetici dışında aynı binada oturan kişi tarafından Sözleşme yapılması halinde, yetkili kılındığına dair Apartman Kararı, Bina dışından, üçüncü şahıs tarafından Sözleşme yapılması halinde Noterden Vekaletname, Binada tercih edilen ısınma şeklinin “MERKEZİ” olacağı ve Doğal Gaz bağlantısı ile ilgili, Kat Malikleri Kurulunca alınan Kararın kayıtlı olduğu Noter Onaylı (Kat Malikleri Kanunu’nun 32. Maddesi’ne göre) Karar Defterinin Fotokopisi ve Aslı. Sözleşme yapan kişinin kimlik fotokopisi, (T.C. kimlik no.’su ile), Apartman Yönetim Kaşesi, Bina Ruhsatı Fotokopisi, Tapu Kaydı, DASK Poliçe Fotokopileri, (Dairelere ait Zorunlu Deprem Sigortaları),
 
 3- Ticari aboneliklerde yukarıda yer alan evraklara ilave olarak; Vergi levhası, Ticaret Sicil Kaydı,
 
 4- Ticari müşterinin ŞİRKET olması halinde yukarıda yer alan evraklara ilave olarak ; Şirket Kaşesi, İmza Sirküleri, Ticari Faaliyet Belgesi,
 
 NOT: Merkezi sistem abonelikleri Kat Malikleri Kurulu adına Apartman Yöneticisi tarafından yapılmakta olup bu durumda, ilgili apartmanın % 100 abone olma zorunluluğu vardır. Bu konularda vatandaşları bigilendirmeniz hem sizin hemde bizlerin işlerini daha da kolaşlaştıracak ve hızlandıracaktır”dedi.
 
 Abone bağlantı bedelleri hakkında da bilgiler veren Koçak “Abone bağlantı bedeli, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Doğal Gaz Piyasası mevzuatları ve yönetmelikleri çerçevesinde belirlenen, bir defaya muhsus olmak ve iade edilmemek üzere tahsil edilen bedeldir. Konut ve ısınma amaçlı yerlerde ise ilk 200 metrekare için Abone bağlantı bedeli 0 dolar olacak. 201 metrekare ve üzeri alanlarda her bir 100 metrekare için abone bağlantı bedeli 150 dolar + KDV alınacak”dedi. Vatandaşlara Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’den aldığınız sertifikaları gösterin diyen Koçak “Abonelik başvurusundan sonra doğalgaz iç tesisat projesi hazırlanacak, proje Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’ye onaylatılacaktır. Abonenin bazı konularda dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Bu hususlar hakkında sizlerde aboneleri uyarınız. Aboneler öncelikle anlaşmakta olduğu tesisatçı firmanın, Trakya Bölgesi Doğal gaz Dağıtım A.Ş.’den aldığı Sertifikası var mı? Öncelikle buna bakmalı. Sizlerde bizlerden aldığınız sertifikaları aboneye gösteriniz. Sertifikası olmayan tesisatçıya iş yaptırmamaları konusunda uyarılarda bulunun. Aboneler iç tesisatı yapacak olan firma ile mutlaka yazılı bir sözleşme yapmalı. Bu sözleşmede doğal gazın açılma süresini, karşılıklı yükümlülükleri, gecikme halinde uygulanacak cezaları detaylı olarak belirtmeli. Ayrıca sözleşmede doğal gaz dönüşümü için kullanılacak malzemenin cinsini, kalitesini, kombinin markasını, diğer isteklerle birlikte ödeme şekli de maddeler halinde yazılmalı.
 
 Ayrıca " her iki tarafın olası bir anlaşmazlığı halinde (bağlı bulunduğunuz İl veya Bölge)........... Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir" maddesi sözleşmeye ekletilmeli.
 
 Sertifikalı Tesisatçı Firma ile yapılan sözleşmeden Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. sorumlu değildir. Bu nedenle EPDK mevzuatı gereği zorunlu olan İç Tesisatın sigortasını abone yaptırmalı. Sertifikalı Tesisatçı Firma tarafından tesisatın yapılması esnasında sözleşmeye uygun olmayan bir durumla karşılaşıldığında abone, Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’den bilgi alabilir.
 
 PROJE ONAYI VE İÇ TESİSATIN YAPILMASI
 
 Sertifikalı Tesisatçı Firma, yaptığı İç Tesisat Projesinin Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'den onaylandığını aboneye bildirecek, Onaylı Projenin bir nüshasını aboneye verecek ve tesisat sigortasını yaptırdıkdan sonra İç Tesisatı yapacaktır. İç Tesisatın tamamlanmasını müteakip Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi adımına geçilecektir.
 
 İç Tesisat İşlemleri’nin tamamlanmasının ardından Doğal Gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileri, Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’ye başvurarak Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi yapacaktır. Sözleşmede geçen Güvence Bedeli, kullanım amacına göre Doğal Gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileri tarafından ödenecektir.
 
 Güvence Bedeli; Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin Doğal Gazı kullanacak Abone’ye tahakkuk ettirdiği veya ettireceği alacaklarını garanti altına almak amacıyla ön ödemeli sayaç haricinde, mekanik sayacı olan Abonelerden ’’Sözleşme Süresince Sadece bir defaya mahsus alınan ve Sözleşmenin iptali halinde DİE’nin aylık TÜFE oranına göre güncelleştirilerek iade edilmek üzere ’’ tahsil ettiği bedeldir.
 
 TESİSAT UYGUNLUK BELGESİ
 
 Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi yapıldıktan sonra Sertifikalı Tesisatçı Firma, Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'den doğal gaz açılışı için randevu alır. Randevu günü Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin Yetkili Mühendisi ile Gaz Açma Elemanı ve Sertifikalı Tesisatçı Firmanın Yetkili Mühendisi, iç tesisatın Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin teknik şartnamelerine göre uygunluğunu kontrol edeceklerdir. Tesisatın Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin Teknik Şartnamesi'ne uygun olması durumunda, Doğal Gaz Uygunluk Belgesi verilir ( bir nüshası abonede kalır ).
 
 Eğer uygun olmaması durumunda kesinlikle doğal gaz açma işlemine geçilmez. Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından “DOĞAL GAZ UYGUNLUK BELGESİ” verilmeden hiçbir şekilde Doğal Gaz arzına başlanmaz.
 
 GAZ AÇMA
 
 Uygunluk sonrası tesisatta Test ve Devreye Alma İşlemine geçilir. Test olumlu ise tesisata doğal gaz verilmeye başlanır. Bu aşamada TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi’ne sahip Yetkili servisleri tarafından cihaz devreye alınacaktır. Cihazlar çalışır vaziyette ise Test ve Devreye alma tutanakları hazırlanarak Sertifikalı Firma, Doğal Gaz Dağıtım Şirketi ve Abone tarafından imzalanarak 1 nüshası dağıtım şirketine, 1 nüshası sertifikalı firmaya ve 1 nüshası da aboneye verilir” dedi.
 
 Abonelerin dikkat etmesi gereken kuralları anlatan Koçak İç tesisat firmalarının da dikkat etmesi kuralları anlattı. Projelerin eksiksiz olması gerektiğini belirten Koçak şunları söyledi; “Proje Dosyası Tam Olarak sunulacaktır, hiçbir eksiği olmamalıdır. (Dilekçe, makbuz, 3 adet proje, sözleşme, sigorta,formlar) Tesisat Sigortası Yaptırılmadan ve Proje Onaylanmadan Tesisat İmalatı Kesinlikle Yapılmayacaktır. Proje Kapağı Eksiksiz Doldurulacaktır (Adres, kapasite, sayaç v.b. Bilgiler..)
 
 Standartlara Uygun Proje Çizilecektir.
 
 Proje Eksiksiz çizilecektir. (Vaziyet,Kat Planı, İzometri, Vaziyet Planı detayları, kat planı detayları v.b.)
 
 Proje anlaşılabilir olacaktır.
 
 İmalat şekli belirtilecektir. ( Daireiçi Kaynaklı ya da konik dişli)
 
 Uygulamada istenilecek olan her şey projede gösterilecektir. (Menfez,baca, alarm cihazları v.b.) Hesaplar ve formlar dikkatle hazırlanacaktır.
 
 Tesisat İmalatı Proje Onaylandıkdan Sonra Başlayacaktır Servis Kutusu ve Bina Bağlantıları İyi Planlanmalıdır
 
 Toprakaltı hatlarda kaynak yerleri test sırasında açık bırakılmalıdır. Toprakaltı hatlar Gaz Açma Teknisyeni nezaretinde kapatılacaktır.
 
 Bina bağlantı hatları bina ana girişinden yapılacaktır. Bu hatlar ortak mahallerden geçemez. (Depo, sığınak, kapıcı dairesi gibi)
 
 Elektrik Tesisatları Göz Önüne Alınarak Güzergah Belirlenmelidir. Vana ve Sayaç Yüksekliklerine Dikkat Edilmelidir. Ulaşılabilir Olmalıdır.
 
 Kaynak Kaliteleri Mühendisler Tarafından Kontrol Edilmelidir (kaynak ağzı, eksen kaçıklığı v.b.) Şartname ve Standartlara Uyulmalıdır
 
 Topraklama, Katodik Koruma, Kolon Havalandırması, Kılıflar, Bacalar v.b. Uygulamalara Özen Gösterilmelidir Tesisat projeye uygun olmalıdır. Aksi takdirde tadilat projesi gerekmektedir. Kat ve duvar geçişlerinde çelik kılıf uygulamasına dikkat edilmelidir.
 
 Tesisat Kontrolünde Abone, Sertifikalı Müh. Ve Ustalar Bulunmak Zorundadır. Sertifikalı Firmalar Tesisat Uygunluk Belgesini ve Test ve Gaz Açma Belgesini Önceden Hazırlamalıdır.
 
 Testler Önceden Mutlaka Yapılmalıdır Tesisatlar Kesinlikle boyanmamalıdır
 
 Daire Sayısı Fazla Olan Gaz Açmalarda En Az 2 Manometre olmalıdır.
 
 Kaynak ve birleştirme yerleri açıkta kalmalıdır, duvar içinde kalmamalı ya da sargı ile sarılmamalıdır.
 
 Cihaz bağlantıları hazır ve test edilmiş olmalıdır.
 
 Bacalar ve menfezler yerlerine takılmış olmalıdır.
 
 Tesisat teste hazır halde olmalıdır.
 
 Tesisatınıza doğal gaz verildikten sonra ihtiyaç duyulan muhtemel bir tadilat durumunda mutlaka Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş’ye haber verilecektir. Doğal Gazlı hatlarda ilk müdahale yetkisi Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’ye aittir. Sertifikalı firmaların bu yetkisi yoktur. Gazlı hatlara müdahale etmek büyük bir suçtur


Düzenleyen HuseyinONOZ - 27-Mart-2008 Saat 16:23
Saygılarımla,
Mak.Müh.Hüseyin ÖNÖZ
Soru-Cevap@TekirdagDogalgaz.Com
IP
HuseyinONOZ
Yönetici
Yönetici
Simge

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Gönderilenler: 157

Alıntı HuseyinONOZ Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 27-Mart-2008 Saat 16:16

2006 YILI ve 2008 Şubat SONU İTİBARİYLE YAPILAN İMALAT MİKTARLARI
ŞİRKET ADI
ŞEHİR ADI
YATIRIMA BAŞLAMA TARİHİ
SERVİS HATTI (ADET)
PE BORU (M)
ÇELİK BORU (M)
Trakya Gazdaş
BÜYÜKKARIŞTIRAN
31/05/2007
556
23017
2238
Trakya Gazdaş
KARAAĞAÇ
17/05/2007
256
10237
3182
Trakya Gazdaş
KAPAKLI
09/10/2006
1650
59479
7116
Trakya Gazdaş
EDİRNE
06/10/2006
849
44638
5751
Trakya Gazdaş
VELİKÖY
31/08/2006
67
3729
7291
Trakya Gazdaş
TEKİRDAĞ
29/08/2006
1388
34049
9585
Trakya Gazdaş
ÇERKEZKÖY
21/07/2006
1659
70605
9661
Trakya Gazdaş
LÜLEBURGAZ
20/07/2006
1640
48194
5133
Trakya Gazdaş
KIRKLARELİ
20/07/2006
894
30574
4520
   
TOPLAM
8959
324522
54477Düzenleyen HuseyinONOZ - 27-Mart-2008 Saat 16:17
Saygılarımla,
Mak.Müh.Hüseyin ÖNÖZ
Soru-Cevap@TekirdagDogalgaz.Com
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,127 Saniyede Yüklendi.